Enjoy Free Shipping on Orders Over $35 - Shop Now and Save!

MEGAENZYMY Natural Factors je dopln?k stravy s enzymy, který je díky svému složení vhodný i pro vegetariány. Amyláza je trávicí enzym, který št?pí dlouhé molekuly sacharid? na menší a umož?uje tak jejich vst?ebávání. Bromelain je enzym obsažený v ananasu, který je schopný št?pit vazby v bílkovinách.